تاريخ روز : چهارشنبه 05 اردیبهشت 1403

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت کود شیمیایی اوره لردگان

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

مجمع عمومی عادی سالیانهتاریخ مجمع :  13950320    
دستور جلسه
1- استماع گزارش فعالیت هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت .
2- تصویب صورتهای مالی،ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به1394/12/29.
3-انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی منتهی به 1395/12/30.
4- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های شرکت.
5- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد .